Download Norekinu Tiesiskais Regulejums: Macibu Lidzeklis. 2.papildinatais Izdevums. 2004