Download ועוד אחת החדשה מתמטיקה לבית הספר היסודי כיתה ה כיתה ה חלק 2 שברים הרחבה וצמצום שברים של ישר המספרים מספרים מעורבים על ישר המספרים ספרות רו